Úvod > Firmy a služby > Vzdelávanie

Vzdelávanie, vzdelávacie inštitúty a školy v Snine a okolí

Eva Mihaličová - Súkromná jazyková škola - Perfect English

Súkromná jazyková škola

  • Vzdelávanie
  • Snina

Nadácia Pro Futura - ochrana ľudských práv, kultúrne hodnoty

Nadácia Pro Futura sa zriaďuje najmä na účel rozvíjať duchovné hodnoty, na realizáciu a ochranu ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, na ochranu a tvorbu životného prostredia, na zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt a na podporu zdravia a vzd

  • Vzdelávanie
  • Snina